Tìm đối tác giao lưu

no_thumb

Khách hàng tại sân

Các quý khách hàng đang sinh hoạt tại sân Minh Kiệt có nhu cầu giao lưu thể thao với các đội xin để lại nhu cầu nguyện vọng tại đây, với tiêu chí tạo một sân chơi văn minh lành mạnh phù hợp với mọi người đề nghị quý khách cũng đăng luôn nhu cầu chọn đối tác (văn phòng, chuyên môn cao, phủi...) … Đọc Thêm

no_thumb

Khách hàng vãng lai

Với tiêu chí " Nối vòng tay lớn" Minh Kiệt hy vọng tất cả các đội bóng chưa có lịch sinh hoạt định kỳ, chưa có sân cố định sẽ vào đây để nhu cầu nguyện vọng giao lưu thể thao để các đội bóng đang sinh hoạt tại sân Minh Kiệt có thể liên hệ. học kế toán trưởng … Đọc Thêm