Khách hàng vãng lai

Với tiêu chí ” Nối vòng tay lớn” Minh Kiệt hy vọng tất cả các đội bóng chưa có lịch sinh hoạt định kỳ, chưa có sân cố định sẽ vào đây để nhu cầu nguyện vọng giao lưu thể thao để các đội bóng đang sinh hoạt tại sân Minh Kiệt có thể liên hệ. học kế toán trưởng

Duc_9-7-14-8ac9b

Tin Liên Quan