Khai trương website

Với tiêu chí sẽ cung cấp sản phẩm dịch vụ thể thao tốt nhất cho khách hàng, Minh Kiệt đã đưa website sanbongdaminhkiet.com vào hoạt động. Tại đây quý khách sẽ được cập nhật thường xuyên lịch hoạt động của sân bóng, quý khách sẽ đăng ký sân qua hình thức chuyển khoản để không phải đến sân. Trang web có chức năng giao lưu khách hàng, tại đây quý khách sẽ tìm được các đối tác giao lưu thể thao tương xứng.

Tin Liên Quan