SÂN MINH KIỆT – 44 ĐẠI LA

                       LỊCH ĐÁ CỦA SÂN MINH KIỆT – 44 ĐẠI LA            (Lịch được cập nhật liên tục quý khách có thể liên hệ đặt những múi giờ trống tại đây)( S1,S2 là Số sân bóng )
(Tháng  4/ 2018 ; Từ ngày  23/04 đến ngày 29/04 )
Khung giờ Thứ 2

23/04

Thứ 3  

24/04

Thứ 4 

25/04

Thứ 5  

26/04

 

Thứ 6  

27/04

 

Thứ 7  

28/04

Chủ nhật

29/04

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
6h-7h30  Tình
7h30-9h Sơn Phương 
9h-10h30    
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30 Bà Kết Sông La
17h30-19h Tuấn

ĐHXD

Duy Thông Hà PC46 Dũng CA phường   Sơn Huy  Lâm Khôi
19h-20h30 Nhật Bình

FC87

l Quang FCTT  Lâm ĐL Hiếu  BIDV Tùng Đạt TP Bank VCB Capital Đức Lâm Hải Cường
20h30-22h Triệu FC Gà Tùng Sơn Cường Khánh Định Phúc
22h-24h

Chữ màu đen là khách đặt cố định,chữ mF5Càu đỏ là khách đá lẻ.

Khách hàng muốn đặt sân bóng liên hệ SĐT: 02462598203

 

 

 

 

Tin Liên Quan