Sân MK – Dương Nội

đại học tài chính kế toán ở đâu

LỊCH ĐÁ CỦA KHÁCH(Lịch được cập nhật liên tục quý khách có thể liên hệ đặt những múi giờ trống tại đây)( S1,S2,S3,S4 là Số sân bóng )
(Tháng  7 / 2018  ; Tuần thứ  1    ; Từ ngày  2/7 đến ngày 8/7 )
Khung giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30
7h30-9h
9h-10h30  
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h Thắng CT FC Hào La cả A Việt Dương HP Lương CT Nghĩa HP Thịnh CT Thanh KD CA phường Toán AV
19h-20h30 Song FC Hiểu ĐM Hoàng TL Tuấn VK
20h30-22h
22h-24h

 

học xuất nhập khẩu thực tế

Khung giờ Thứ 5
S1 S2 S3 S4
6h-7h30
7h30-9h
9h-10h30
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h Cường NC Sông Đ6 Thịnh AK Phúc
19h-20h30 Nam XO Thanh Bảo sơn Đông Việt HP Công FLC
20h30-22h
22h-24h

 

Khung giờ Thứ 6 Thứ 7 CN
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30
7h30-9h
9h-10h30
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h Địa An Thịnh CT Kính MC
19h-20h30 Quỳnh
20h30-22h
22h-24h

 

 

Tin Liên Quan