Sân MK – Dương Nội

LỊCH ĐÁ CỦA KHÁCH(Lịch được cập nhật liên tục quý khách có thể liên hệ đặt những múi giờ trống tại đây)( S1,S2,S3,S4 là Số sân bóng )
(Tháng  8 / 2014  ; Tuần thứ  1    ; Từ ngày  28/7 đến ngày 3/8 )
Khung giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30
7h30-9h
9h-10h30  
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h  MạnhFC Single   HùngNHNT  ThiệpT.Vũ FC  SỹFC C15  TuấnFC EP  TuấnUBND TuyênFC GT  HảiFC. BNV  SơnTKC  NamC17  MinhFC.BH
19h-20h30  LinhAkdme  HKphone  LongNostis  HKphone KhánhMbank  SơnXD190  HùngNVbak  DũngRTD.fc  TrungAvatar  HàBia.fc  Sơnxứ nghệ ThắngT.phát
20h30-22h  Sơnphố núi  HKphone Quang  TuấnXL. fc  Tuyên85.fc  Đạt
22h-24h

 

 

Khung giờ Thứ 5
S1 S2 S3 S4
6h-7h30
7h30-9h
9h-10h30
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h  HùngVNCN  MạnhSingle  TrọngFC BCY  HKphone
19h-20h30  HKphone  HKphone  HKphone  HKphone
20h30-22h  Sơnphố núi
22h-24h

 

Khung giờ Thứ 6 Thứ 7 CN
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30
7h30-9h  Q.Hà  Q.hà  Tuấn anh  Đoàn kết  KiênBắc Á ThắngNTNN
9h-10h30  PhongIFT. FC
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h  DuyĐông gia  MạnhQuảng ích Quangvinasa  HùngAgbak TuyênFC 85 Tư vấn fc  NamFC KS ThànhMbank  YênDmori  MinhExBak HoàngFC 72
19h-20h30  ThànhFC BIDV  ThànhAn dương HùngFC VCS  Tuấn anhTop ke SơnFC LFY MinhTQ. FC  Chiếngiảng võ  TuấnXL fc Hoàng anh quang anh
20h30-22h  Việt anhphú điền  Đức  TuấnFC A4  Tuấn anh
22h-24h

 

 

Tin Liên Quan