Sân MK – Hai Bà Trưng


 LỊCH ĐÁ CỦA KHÁCH(Tháng 01/ 2016   ; Từ ngày 11/01 đến ngày 17/01 )
Khung giờ Thứ 2
Thứ 3 – 15/12
Thứ 4  16-12
Thứ 5
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30
7h30-9h
9h-10h30  
 bảo
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h TTTDTT  Huy(KQ) C.A Tmai  Gutmen  Tùng Sữa
Hòa thú y (kq) Việt – ATS FC Khó Nhai  Lân Sơn Hà   Phương mai  Thành Capital ( kq) Tuấn Hanel  Thiện  Phi FC PM+  Trọng Anh
19h-20h30  fc. Vnew (KQ)  Anh Dũng  (kq) FC. Rệ (kq) đạo  Tú thuốcKQ Vietinbank (KQ)  HàKQ  FC Hảo Hữu  Linh  Tuấn Đạt (KQ) FC. Tân lập (KQ) Ngân Hàng Bản Việt
 cho vay  f88 Nam trọng hip 
20h30-22h  Dương Sv (kq)  toản Sơn Hanel (KQ)  fc. 39 (KQ)  Giang 190 phố vọng (KQ)
Dương (kq)  Hiệp  Diệu Lộm Nhộm Tuấn Anh  Hiệp
22h-24h

 

 

Khung giờ Thứ 6 Thứ 7 CN
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30  
7h30-9h Dương
9h-10h30
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30 Bắc  Lý tự trọng   Dũng Hùng
17h30-19h  vinaline  Minh Vibank cty xây lắp điện  Hiếu  Hoàng Tuấn Anh Minh Khôi  4like CA. Phố Huế  Khánh  Huy otofun
19h-20h30  Dương KQ việt Xuân ThắngKQ việt  Anh EM
20h30-22h  đạt đại la fc. gì thế Tùng Hiệp  190 Phố vọng (kq)

 

Tin Liên Quan