Sân MK – Hai Bà Trưng


 LỊCH ĐÁ CỦA KHÁCH(Tháng 08/ 2018   ; Từ ngày 130/07 đến ngày 19/08 )
Khung giờ Thứ 2 – 13/07
Thứ 3 – 14/07
Thứ 4  15/08
Thứ 5 – 16/08
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30  `      Nhật anh                
7h30-9h  Năng khiếu  Năng khiếu  Năng khiếu  Năng khiếu  năng khiếu  năng khiếu
9h-10h30                
10h30-12h            
13h-14h30                                
14h30-16h                              
16h-17h30                                
17h30-19h TDTT CA T.Mai Sáng tạo -Minh  Sơn Hà  việt ats  duy trung cường Hòa Thú y bảo  giang việt GVXD
Phi
19h-20h30 FFC Thuốc  Long FC.NEU FC.VNM Minh  Hảo hữu Linh tùng Tân Lập Khó nhai FC bia clud FC Giáp tứ  tuấn ngân
20h30-22h  Tùng  FC. 29 Hiếu kaka  Dũng silky Tiến Đức  Long FC,Trại cá  Thụ  Bốp  khánh   Dương GV  dương sv  Định  Bóng đá
22h-24h                                

 

học chứng chỉ kế toán ở đâu

       
Khung giờ Thứ 6 – 17/08 Thứ 7 – 18/08 CN -19/08
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30              tri    
7h30-9h    năng khiếu   năng khiếu  Lĩnh lượng  Dương Tuấn  lượng Lượng
9h-10h30  
10h30-12h
13h-14h30  
14h30-16h
16h-17h30           L.T Trọng  
17h30-19h FC.Du lịch  CA pmai  Tuấn  Tùng Blue sky  bắc  16ffc tm. Khôi 4like  khánh  81fc
19h-20h30 FC.Rệ  Việt Á Việt Anh Em Khải  sơn 190 Phố Vọng  Bia  hải  Khánh  trương định
20h30-22h  Tiến gì thế  Dũng  bạch đằng

Tin Liên Quan