Sân MK – Hai Bà Trưng


 LỊCH ĐÁ CỦA KHÁCH(Tháng 06/ 2018   ; Từ ngày 18/06 đến ngày 24/06 )
Khung giờ Thứ 2 – 18/6
Thứ 3 – 19/6
Thứ 4  20/6
Thứ 5 – 21/6
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30  `              bluesky       dương GV         blue sky
7h30-9h      Năng khiếu  Năng khiếu      Năng khiếu  Năng khiếu      năng khiếu  năng khiếu    
9h-10h30                            
10h30-12h            
13h-14h30                                
14h30-16h                              
16h-17h30                                
17h30-19h TDTT CA T.Mai Sáng tạo -Minh  Lân sơn Hà  Viêt ATS Tiến neu neu Hòa Thú y bảo giang BH  Gv XD Giang đương sắt
Tùng Phi  Cường
19h-20h30 FFC Thuốc  Long FC.NEU FC.VNM Minh Hảo Hữu(T) Mình tùng Tân Lập Khó nhai FC bia clud FC Giáp tứ  tuấn ngân
20h30-22h  Dương Sv (kq)  FC. 29 Hiếu kaka  Dũng silky Tiến Đức  Long FC,Trại cá  Thụ  khánh  Đức Dương GV  dương sv  bóng đá
22h-24h                                

 

học chứng chỉ kế toán ở đâu

       
Khung giờ Thứ 6 – 22/6 Thứ 7 – 23/6 CN – 24/6
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30  dương giáo viên          dương dương  tri      
7h30-9h    năng khiếu   năng khiếu  anh tuấn giáo viên   lượng Dương Tuấn  lượng Lượng
9h-10h30  
10h30-12h
13h-14h30  
14h30-16h
16h-17h30           L.T Trọng  
17h30-19h FC.Du lịch  CA neu neu Blue sky  bắc tm. Khôi  4like Phố Huế  KHÁNH
19h-20h30 thế FC.Rệ  Việt Á Việt Anh Em Khải  sơn 190 Phố Vọng  Bia  Tuấn  Khánh
20h30-22h  Tiến thế thao

Tin Liên Quan