Sân MK – Hai Bà Trưng


 LỊCH ĐÁ CỦA KHÁCH(Tháng 08/ 2018   ; Từ ngày 27/08 đến ngày 2/09 )
Khung giờ Thứ 2 – 27/08
Thứ 3 – 28/08
Thứ 4  29/08
Thứ 5 – 30/08
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30  `                      
7h30-9h  Đức Neu
9h-10h30    
10h30-12h            
13h-14h30                                
14h30-16h                              
16h-17h30                garden           cúc    
17h30-19h TDTT CA T.Mai Sáng tạo -Minh  Sơn Hà  việt ats  duy trung garden Hòa Thú y bảo  giang việt GVXD Giang    Phi  cường
19h-20h30 FFC Thuốc  Long FC.NEU FC.VNM Minh  Hảo hữu Linh tùng Tân Lập Khó nhai FC bia clud FC Giáp tứ  tuấn ngân
20h30-22h  Tùng  FC. 29 Hiếu kaka  Dũng silky Tiến Đức  Long FC,Trại cá  Thụ  Bốp  khánh   Dương GV  dương sv  Định  Bóng đá
22h-24h                                

 

học chứng chỉ kế toán ở đâu

       
Khung giờ Thứ 6 – 31/08 Thứ 7 – 1/09 CN -02/09
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30  Hưng      tri    
7h30-9h  Đức  Hưng
9h-10h30
10h30-12h
13h-14h30  
14h30-16h  Long TTX  Long TTX  Long TTX  Long TTX
16h-17h30           L.T Trọng  
17h30-19h  Tuấn FFC
19h-20h30  Dương FC.Rệ  Việt Á Việt Anh Em khánh
20h30-22h  Tiến gì thế Dũng

Tin Liên Quan