Sân MK – HM


 LỊCH ĐÁ CỦA KHÁCH

(Lịch báo dấu ” X ” thì đã có người đặt, nếu bỏ trống thì các bạn có thể LH đặt sân hoặc comment ở dưới)
( S1,S2,S3,S4 là Số sân bóng )

(Tháng  7 / 2014  ; Tuần thứ  3    ; Từ ngày  17 đến ngày 23 )
Khung giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30  A Tuấn 2h  A Trung  A Giang Hà Nội
7h30-9h  x  x  x  x  x  x
9h-10h30  Đội 6  x
10h30-12h  x
13h-14h30 Đội 1  Đội 3
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h
19h-20h30
20h30-22h
22h-24h

 

học ngành xuất nhập khẩu

Khung giờ Thứ 6 Thứ 7 CN
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
6h-7h30
7h30-9h
9h-10h30
10h30-12h
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30
17h30-19h
19h-20h30
20h30-22h
22h-24h

Tin Liên Quan