SÂN MK – HOÀNG MINH GIÁM

LỊCH ĐÁ CỦA KHÁCH (Lịch được cập nhật liên tục quý khách có thể liên hệ đặt những múi giờ trống tại đây)( S1,S2 là Số sân bóng )
(Tháng  12 / 2015 ; Từ ngày  14/12 đến ngày 20/12 )
Khung giờ Thứ 2

14/12

Thứ 3  

15/12

Thứ 4 

16/12

Thứ 5  

17/12

 

Thứ 6  

18/12

 

Thứ 7  

19/12

Chủ nhật

20/12

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
6h-7h30
7h30-9h Nam
9h-10h30   Khanh  Quân
10h30-12h Quân 
13h-14h30
14h30-16h
16h-17h30  Tùng Trị
17h30-19h TTX S.Hồng Sài Gòn Techpro QLĐT CA HBT CAHN S.hồng CAKL Cầu dền FC VK FC Dược FC HL
19h-20h30 Tùng Yamaha FC87 Digitex FCTT ĐL BIDV Digicom Minh FC HBT Minh Hải
20h30-22h 2BKT Tùng Cương Đông Du TL02 Biển đông Biển đông
22h-24h

Chữ màu đen là khách đặt cố định, chữ màu đỏ là khách đá lẻ

 

 

 

 

Tin Liên Quan